Zo, even wat achterstand wegwerken. Tijdens mijn Oplaadmomentje als je je dat nog kunt herinneren – zie ik geen bijzonder spectaculaire vogels. Wat zie ik dan wel? Wat meerkoeten, (grauwe en grote canadese) ganzen, wilde eenden, en … soepeenden. Ja, daar kwam ik laatst achter toen ik wat eenden aan het opzoeken was die ik gezien had bij de Rotte (Kleine Geneugten). Er bestaat dus echt zoiets als een soepeend.

Soepeend. Een banale benaming voor een eend die er net wat anders uitziet dan de Wilde Eend. Soepeenden hebben een kleurafwijking in het verenkleed en worden apart geteld. Soepeenden (ook wel: Parkeenden) zijn een gedomesticeerde vorm van de Wilde Eend. Dat wil zeggen: het zijn nakomelingen van Wilde Eenden die, vaak in gevangenschap, gekruist zijn met andere eendensoorten. Ze bestaan in allerlei kleurvariaties. Van volledig wit tot bijna identiek aan Wilde Eend.”

(bron: https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/soepeenden-en-wilde-eenden-de-verschillen)

En in het Sovon-Nieuws staat een artikel (pdf) over de herkenning!

Dan zie ik een wat grijzige eend, met op de borst hele fijne streepjes. Op het eerste gezicht lijkt ie op het vrouwtje van een wilde eend, maar het is een krakeend.

krakeend

Uiteindelijk loop ik nog even een klein paadje tussen de velden in, en dan zie ik toch nog een smient zitten.

Dan zie ik een grote vogel door het gras rennen, ik denk even dat het een jonge fazant of patrijs is. Maar als ik inzoom blijkt het een roofvogel te zijn. Omdat hij kikkers of zoiets op de grond lijkt te zoeken, denk ik dat het een buizerd is. Het is moeilijk om ‘m stil in beeld te houden, zo ver weg, maar ik wil dat gekke loopje filmen! Uiteindelijk lukt dat maar heel eventjes…

buizerd

De enige eend die wel redelijk netjes op de foto staat: een kuifeend.

kuifeend

Vervolgens, weliswaar geen eend, maar de welbekende meerkoet. Ik zet ‘m zomaar op de foto, en het valt me opeens op dat het eigenlijk wel bijzonder is, dat zo’n beest een spierwitte snavel heeft! En dat rode oog…

Deze zwanen zijn vergeten hun hoofd erbij te houden.

zwanen met hoofd onder water

Die vind ik uiteindelijk verderop.

zwanenhoofden in het veld

En tijdens mijn flamingo-spot-tochtje heb ik in de verte ook wat bergeenden gespot. Prachtige beesten! Helaas kon ik niet goed inzoomen, maar ze verdienen hier toch een plekje vind ik!

bergeenden